Huvudmeny

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

240 hp, heltid 100%

Välkommen till programmet IMIT!

Rolf Appelkvist.Det är så vi kort kallar det från den engelska benämningen Business Informatics with specialisation in International Marketing and IT.

Programmet är fyraårigt och ger kandidatexamen i både företagsekonomi (marknadsföring) och informatik. Det tredje året läser du vid ett av våra två kinesiska partneruniversitet som en obligatorisk del av programmet. Efter att du har fått dessa båda examina har du därtill möjlighet att ansöka om en kinesisk kandidatexamen i ”Information Management”.  

Utbytet med Kina är dubbelriktat. Det innebär att studenter från Kina läser ett år hos oss på Högskolan i Borås, så du kommer säkert att läsa ihop med dem på någon kurs också.

Till sommaren 2015 blev den första kullen studenter klara med utbildningen. Med spänning följer vi dem för att se var de får jobb. Flera av dem har ambitioner för en internationell karriär.

Den här utbildningen kommer att vidga dina vyer och ge dig värdefull kunskap inför en karriär i en allt mer globaliserad värld.

Vi ses!

Rolf Appelkvist
Utbildningsledare   

Terminen startar med Studentkårens Introduktion 31 augusti kl. 9:00. Mer information om Introduktionen hittar du här.

Schema

Schemat är med reservation för ändringar. Ta som vana att alltid kolla ditt schema regelbundet för att inte missa eventuella ändringar. Till schemat

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Rolf Appelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer
SMG011 (Kursplan)
Anm. kod A21H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011 (Kursplan)
Anm. kod A20H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
System- och organisationsteori
NSO011 (Kursplan)
Anm. kod A96H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Systemanalys och design
21SD1A (Kursplan)
Anm. kod A95H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Grundläggande programmering med C#
NGC011 (Kursplan)
Anm. kod C65V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011 (Kursplan)
Anm. kod C66V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A (Kursplan)
Anm. kod A108V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Samhällsekonomi
21SH2A (Kursplan)
Anm. kod B61V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Databasteknik
NDA01G (Kursplan)
Anm. kod I05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B (Kursplan)
Anm. kod M28H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Externredovisning
SEX01B (Kursplan)
Anm. kod M29H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B (Kursplan)
Anm. kod I16H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

e-Business
22EB2D (Kursplan)
Anm. kod I19V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
21IG1A (Kursplan)
Anm. kod I35V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Objektorienterad applikationsutveckling
C1OA1B (Kursplan)
Anm. kod I30V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011 (Kursplan)
Anm. kod M06V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar