Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning! Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti kl. 09.00  med Studentkårens introduktion. Mer information om introduktionen hittar du här.

Schema

Till Schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport BIB15 31BIN1 HT15
Välkomstbrev_BIB15.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Bibliotek i samhället 1
31BBI1 (Kursplan)
Anm. kod B05H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1 (Kursplan)
Anm. kod B19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1 (Kursplan)
Anm. kod B06H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan

Våren 2016

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1 (Kursplan)
Anm. kod C149V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1 (Kursplan)
Anm. kod C130V
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1 (Kursplan)
Anm. kod C110V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1 (Kursplan)
Anm. kod C175V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1 (Kursplan)
Anm. kod C147V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1 (Kursplan)
Anm. kod C106V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Vetenskaplig publicering
C3BVP1 (Kursplan)
Anm. kod C160V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1 (Kursplan)
Anm. kod C92V6
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar

Hösten 2016

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1 (Kursplan)
Anm. kod B69H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1 (Kursplan)
Anm. kod B67H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliotek i samhället 2
31BBI2 (Kursplan)
Anm. kod B65H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1 (Kursplan)
Anm. kod B64H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1 (Kursplan)
Anm. kod B81H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kulturpolitik
31BKU1 (Kursplan)
Anm. kod B79H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2 (Kursplan)
Anm. kod B66H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov

Våren 2017

Bibliotek och användare 2
31BIA2 (Kursplan)
Anm. kod B05V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Databaskonstruktion
31BDB1 (Kursplan)
Anm. kod B15V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Det samtida barnbiblioteket
C3BSB1 (Kursplan)
Anm. kod B13V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1 (Kursplan)
Anm. kod B08V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Anm. kod B11V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Litteratursociologi
31BLS1 (Kursplan)
Anm. kod B17V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Professionell informationssökning
31BPI1 (Kursplan)
Anm. kod B02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb