Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Päivi Ylitervo.Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Päivi Ylitervo
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00 Läs mer
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Päivi Ylitervo
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Elteknik
41N04B (Kursplan)
Anm. kod C54H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Förnyelsebar energi
41N15A (Kursplan)
Anm. kod C83H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Introduktion Energiteknik
41EN01 (Kursplan)
Anm. kod C92H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
A103TG (Kursplan)
Anm. kod C97H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Energiteknik I
41K02B (Kursplan)
Anm. kod A139V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A (Kursplan)
Anm. kod A152V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG (Kursplan)
Anm. kod A215V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Termodynamik
TT051A (Kursplan)
Anm. kod A181V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Energiteknik II
41N05B (Kursplan)
Anm. kod R14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styr- och reglerteknik
41P04B (Kursplan)
Anm. kod R29H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Tillämpad matematik och statistik
A105TG (Kursplan)
Anm. kod R09H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A108TG (Kursplan)
Anm. kod R34H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

El-CAD och ritteknik
TE2311 (Kursplan)
Anm. kod R34V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
El-CAD och ritteknik
TE2311 (Kursplan)
Anm. kod R34V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
El-CAD och ritteknik
TE2311 (Kursplan)
Anm. kod R34V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkraftteknik
TE091B (Kursplan)
Anm. kod R35V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkraftteknik
TE091B (Kursplan)
Anm. kod R35V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkraftteknik
TE091B (Kursplan)
Anm. kod R35V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkretsanalys
A107TG (Kursplan)
Anm. kod R33V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Elkretsanalys
A107TG (Kursplan)
Anm. kod R33V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Elkretsanalys
A107TG (Kursplan)
Anm. kod R33V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fjärrvärme
41N16C (Kursplan)
Anm. kod R22V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fjärrvärme
41N16C (Kursplan)
Anm. kod R22V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fjärrvärme
41N16C (Kursplan)
Anm. kod R22V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Förbränningsteknik
A117TG (Kursplan)
Anm. kod R25V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Förbränningsteknik
A117TG (Kursplan)
Anm. kod R25V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Förbränningsteknik
A117TG (Kursplan)
Anm. kod R25V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R38V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R38V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R23V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R38V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R23V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG (Kursplan)
Anm. kod R23V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG (Kursplan)
Anm. kod R24V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG (Kursplan)
Anm. kod R24V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG (Kursplan)
Anm. kod R24V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun