Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Schema

Läs schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Peter Rittgen
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Affärsprocessmodellering
22BM1D (Kursplan)
Anm. kod A14H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Business Intelligence 1
22BI3D (Kursplan)
Anm. kod A15H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D (Kursplan)
Anm. kod A80H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Trender inom informatik
22TR1D (Kursplan)
Anm. kod A13H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod C84V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
C2MI1D (Kursplan)
Anm. kod C86V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D (Kursplan)
Anm. kod C85V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar