Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till vårt Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.  Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD115h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Helena Francke
Programansvarig Mikael Gunnarsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport madi15 31IBF1 32IBF1 HT15.pdf
Kursrapport MADI15 Vetenskaplig publicering ht2015.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B59H5
Typ
Period 31 aug - 4 nov
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B55H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1 (Kursplan)
Anm. kod B56H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1 (Kursplan)
Anm. kod B61H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 17 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1 (Kursplan)
Anm. kod B57H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 17 jan
Vetenskaplig publicering
ÖTVP13 (Kursplan)
Anm. kod B60H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1 (Kursplan)
Anm. kod B58H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan

Våren 2016

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1 (Kursplan)
Anm. kod C129V
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar
Digitala referens- och katalogtjänster 1
C3IDR1 (Kursplan)
Anm. kod C109V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 22 mar
Digitala referens- och katalogtjänster 2
C3IDR2 (Kursplan)
Anm. kod C116V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
E-boken: distribution och läsning
32IEB1 (Kursplan)
Anm. kod C104V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 22 mar
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1 (Kursplan)
Anm. kod C118V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
32ILF1 (Kursplan)
Anm. kod C135V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
Nya litteraciteter
C3INL1 (Kursplan)
Anm. kod C117V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun

Hösten 2016

Forskningsmetoder, distans
32IFM1 (Kursplan)
Anm. kod B54H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1 (Kursplan)
Anm. kod B56H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1 (Kursplan)
Anm. kod B55H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt

Våren 2017

Masteruppsats, distans
32IUP1 (Kursplan)
Anm. kod B32V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun