Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor!

Som ny student är du välkommen till en utbildning som är utformat för att du ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av den textila värdekedjans processer och funktioner, samtidigt som du tillämpar dessa analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika flödesrelaterade problem inom exempelvis logistik, marknadsföring och varumärkeshantering och med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett intresse för ledning, styrning och kvalificerad hantering av textil- och modeförsörjning.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Jonas Larsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01 (Kursplan)
Anm. kod D06H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01 (Kursplan)
Anm. kod D16H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01 (Kursplan)
Anm. kod D50H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01 (Kursplan)
Anm. kod D46H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Fältstudie i textilt management
52FS01 (Kursplan)
Anm. kod A53V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod A32V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01 (Kursplan)
Anm. kod A29V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb

Hösten 2016

Efterfrågeprognoser
52DF01 (Kursplan)
Anm. kod M45H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Management och estetik på avancerad nivå
52ME02 (Kursplan)
Anm. kod M41H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Projektledning och entreprenörskap
52PL01 (Kursplan)
Anm. kod M36H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01 (Kursplan)
Anm. kod M49H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

Självständigt arbete för masterexamen inom textilt management
A2MT1D (Kursplan)
Anm. kod M33V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun