Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Biträdande programansvarig Lena Hedegärd
Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Anestesiologi.pdf
Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Perioperativ inriktn anestesisjukv. 1.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Akutmedicin
62KA02 (Kursplan)
Anm. kod F27H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Anestesiologi
62NA01 (Kursplan)
Anm. kod F33H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 29 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11 (Kursplan)
Anm. kod F32H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Vetenskaplig teori och metod
62KT01 (Kursplan)
Anm. kod F31H5
Typ Obl.
Period 30 nov - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX02 (Kursplan)
Anm. kod B39V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP23 (Kursplan)
Anm. kod B38V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Såhär hittar du schema till utbildningen:

  1. www.hb.se
  2. Gå till: Student 
  3. Schema
  4. Program, välj Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp (GANES)
  5. Klicka på länken Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård , 60 hp startår 2015 (GANES15h)

 

Observera att det kan ske ändringar i schemat.