Huvudmeny

Systemvetarutbildning

180 hp, heltid 100%

Välkommen till systemvetarutbildningen

Terminen startar med Studentkårens Introduktion 31 augusti kl. 9:00. Mer information om Introduktionen hittar du här.

Schema

Läs schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Carina Hallqvist
Programansvarig Patrik Hedberg
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Informationsdesign
NID021 (Kursplan)
Anm. kod A34H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
21IP1A (Kursplan)
Anm. kod A33H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
System- och organisationsteori
NSO011 (Kursplan)
Anm. kod A19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Systemanalys och design
21SD1A (Kursplan)
Anm. kod A11H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Grundläggande programmering med C#
NGC011 (Kursplan)
Anm. kod C68V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Interaktionsdesign
21ID2B (Kursplan)
Anm. kod C76V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Introduktion till affärssystem
NAF011 (Kursplan)
Anm. kod C69V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Systemutvecklare roller, miljö och praktik
21SD1B (Kursplan)
Anm. kod C75V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Databasteknik
NDA01G (Kursplan)
Anm. kod I05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B (Kursplan)
Anm. kod I16H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Test av IT-system
21TI1B (Kursplan)
Anm. kod I17H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Webbdesign
NWD011 (Kursplan)
Anm. kod I15H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

e-Business
22EB2D (Kursplan)
Anm. kod I19V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
e-Förvaltning
21FÖ1A (Kursplan)
Anm. kod I18V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B (Kursplan)
Anm. kod I10V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
C1OB2B (Kursplan)
Anm. kod I17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar