Huvudmeny

Webbredaktör

180 hp, heltid 100%

Välkommen till vår utbildning till webbredaktör, och till en lika spännande som mångsidig arbetsmarknad!

Läs välkomstbrevet (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion. 

Schema

Se schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGWEK
Programtillfälleskod: NGWEK15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Bild & grafisk produktion
31KBG1 (Kursplan)
Anm. kod B35H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Content management
31KCM1 (Kursplan)
Anm. kod B34H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov
Tekniker för webbdesign
31KTW1 (Kursplan)
Anm. kod B36H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
31KUW1 (Kursplan)
Anm. kod B33H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt

Våren 2016

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
31KDW1 (Kursplan)
Anm. kod C121V
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Formgivning och layout
31KFO1 (Kursplan)
Anm. kod C119V
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Sociala medier
31KSM1 (Kursplan)
Anm. kod C131V
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Textproduktion 1
31KTX1 (Kursplan)
Anm. kod C120V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj

Hösten 2016

Animering och multimedia för webben I
31KAM1 (Kursplan)
Anm. kod B24H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep
Formgivning av webbsidor
31KFW1 (Kursplan)
Anm. kod B03H6
Typ Obl.
Period 1 dec - 15 jan
Informationsjuridik
31KIJ1 (Kursplan)
Anm. kod B25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
Textproduktion 2
31KTX2 (Kursplan)
Anm. kod B01H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt

Våren 2017

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
31KDW2 (Kursplan)
Anm. kod B47V7
Typ Valbar.
Period 20 feb - 22 mar
Information genom bild och text 1
31KIN1 (Kursplan)
Anm. kod B45V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Projekt: webbplatsutveckling
31KPW1 (Kursplan)
Anm. kod B49V7
Typ Obl.
Period 20 apr - 4 jun
Teori och metod för webbplatsutveckling
31KTM1 (Kursplan)
Anm. kod B48V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 19 apr
Textproduktion 3
31KTX3 (Kursplan)
Anm. kod B46V7
Typ Valbar.
Period 20 feb - 22 mar