Huvudmeny

Barnmorskeutbildning

90 hp, heltid 100% – distans

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Barnmorskeutbildningen (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: VABMO
Programtillfälleskod: VABMO16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Marianne Johansson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev Barnmorskeutbildningen.pdf
Översikt Barnmorskeprogrammet.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Det normala barnafödandet
62NB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W27H6
Typ Obl.
Period 10 okt - 20 nov
Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 18 dec
Förlossningskonst I
62FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W29H6
Typ Obl.
Period 19 dec - 15 jan
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W30H6
Typ Obl.
Period 19 dec - 15 jan
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
62KS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W26H6
Typ Obl.
Period 12 sep - 9 okt
Profession, teori och metod
62PT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W25H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 11 dec

Våren 2017

Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 15 maj - 4 jun
Förlossningskonst I
62FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W25V7
Typ Obl.
Period 13 feb - 9 apr
Förlossningskonst I
62FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W29H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 12 feb
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W26V7
Typ Obl.
Period 13 feb - 9 apr
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W30H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 12 feb
Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande
62PF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W27V7
Typ Obl.
Period 10 apr - 14 maj

Hösten 2017

Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 4 dec - 14 jan
Förlossningskonst II
62FK02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W31H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 3 dec
Kvinno- och familjehälsa II
62KF02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod W30H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 3 dec