Huvudmeny

Barnmorskeutbildning

90 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Barnmorskeutbildningen (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: VABMO
Programtillfälleskod: VABMO16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Marianne Johansson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev Barnmorskeutbildningen.pdf
Översikt Barnmorskeprogrammet.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Det normala barnafödandet
62NB01 (Kursplan)
Anm. kod W27H6
Typ Obl.
Period 10 okt - 20 nov
Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02 (Kursplan)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 18 dec
Förlossningskonst I
62FK01 (Kursplan)
Anm. kod W29H6
Typ Obl.
Period 19 dec - 15 jan
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01 (Kursplan)
Anm. kod W30H6
Typ Obl.
Period 19 dec - 15 jan
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
62KS01 (Kursplan)
Anm. kod W26H6
Typ Obl.
Period 12 sep - 9 okt
Profession, teori och metod
62PT01 (Kursplan)
Anm. kod W25H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 11 dec

Våren 2017

Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02 (Kursplan)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 15 maj - 4 jun
Förlossningskonst I
62FK01 (Kursplan)
Anm. kod W25V7
Typ Obl.
Period 13 feb - 9 apr
Förlossningskonst I
62FK01 (Kursplan)
Anm. kod W29H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 12 feb
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01 (Kursplan)
Anm. kod W26V7
Typ Obl.
Period 13 feb - 9 apr
Kvinno- och familjehälsa I
62KF01 (Kursplan)
Anm. kod W30H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 12 feb
Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande
62PF01 (Kursplan)
Anm. kod W27V7
Typ Obl.
Period 10 apr - 14 maj

Hösten 2017

Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa
62BX02 (Kursplan)
Anm. kod W28H6
Typ Obl.
Period 4 dec - 14 jan