Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning!

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommerdu därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap. 

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Bibliotekarie (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52H6
Typ Obl.
Period 1 dec - 15 jan

Våren 2017

Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B01V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr
Databaskonstruktion
31BDB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Det samtida barnbiblioteket
C3BSB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Anm. kod B10V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Litteratursociologi
31BLS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar