Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Päivi Ylitervo.Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Päivi Ylitervo
Programansvarig

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Programansvarig Päivi Ylitervo

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Förnyelsebar energi
A132TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R33H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Introduktion Energiteknik
41EN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R12H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
A103TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R28H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R26V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R26V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R26V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R27V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R27V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R27V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Anm. kod R17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Anm. kod R17V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Anm. kod R17V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R07V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R07V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R07V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar