Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Peter Ahlström
Programansvarig

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Förnyelsebar energi
A132TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R33H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Introduktion Energiteknik
41EN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R12H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
A103TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R28H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R26V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R27V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Anm. kod R17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R07V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E48H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A162TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E91H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A108TG
Anm. kod E51H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Elkraftteknik
A173TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E97V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Elkretsanalys
A107TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E48V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Förbränningsteknik
A117TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Styr- och reglerteknik
A170TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E86V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Styr- och reglerteknik
A170TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E86V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E49V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun

Hösten 2018

CAD för VVS-installationer
A185TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Elanläggnings- och reläskyddsteknik
A177TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E97H8
Gruppnamn Elkraft
Typ
Period 3 sep - 4 nov
Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
A156TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Industriell energihushållning
A183TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E89H8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25H8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Mätteknik och mätvärdesanalys
A123TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22H8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan