Huvudmeny

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 hp, heltid 100%

Välkommen

Du som läser detta brev har valt att läsa Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dig till en spännande tid som student vid Högskolan i Borås. Grattis till att du valt att utbilda Dig inom förskolläraryrket, ett yrke där Du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen i förskolan.  Du har flera lärorika terminer i utbildningen framför Dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolan finns med som en röd tråd genom hela utbildningen.

Den första terminen (v 35, 2016 – v 2, 2017) läser Du introduktionskursen i Din utbildning till förskollärare med fokus på den utbildningsvetenskapliga kärnan i yrket. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan.

Den campusförlagda undervisningen bedrivs till största del vid respektive studieort, vid Högskolan i Borås och Campus Värnamo. Övriga studier sker via lärplattformen PING PONG samt genom självständigt arbete. Undervisningen är förlagd till fredagar termin 1 och 2. Under juni månad är undervisningen förlagd måndag t.o.m. fredag i en sommarkurs.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Annika Malm
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB10 (Kursplan)
Anm. kod F03H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB20 (Kursplan)
Anm. kod F02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB30
Anm. kod F04V7
Typ Obl.
Period 29 maj - 27 aug