Huvudmeny

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 hp, heltid 100%

Välkommen

Du som läser detta brev har valt att läsa Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dig till en spännande tid som student vid Högskolan i Borås. Grattis till att du valt att utbilda Dig inom förskolläraryrket, ett yrke där Du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen i förskolan.  Du har flera lärorika terminer i utbildningen framför Dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolan finns med som en röd tråd genom hela utbildningen.

Den första terminen (v 35, 2016 – v 2, 2017) läser Du introduktionskursen i Din utbildning till förskollärare med fokus på den utbildningsvetenskapliga kärnan i yrket. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan.

Den campusförlagda undervisningen bedrivs till största del vid respektive studieort, vid Högskolan i Borås och Campus Värnamo. Övriga studier sker via lärplattformen PING PONG samt genom självständigt arbete. Undervisningen är förlagd till fredagar termin 1 och 2. Under juni månad är undervisningen förlagd måndag t.o.m. fredag i en sommarkurs.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt


Programansvarig Ann-Charlott Wank
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport LGFÖB16h 11FB10 HT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F03H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F04V7
Typ Obl.
Period 29 maj - 27 aug

Hösten 2017

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F06H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 10 dec
Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVB50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F25H7
Typ Obl.
Period 11 dec - 14 jan

Våren 2018

Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVB50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F25H7
Typ Obl.
Period 15 jan - 4 mar
Specialpedagogiska perspektiv
CUVB54
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F09V8
Typ Obl.
Period 5 mar - 15 apr