Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp, heltid 100%

Välkommen


Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Termin 2 påbörjar du ämnesstudier i grundläggande matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp (T2-T8) som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. För att få genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du i menyn "Snabblänkar".

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4616h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Marita Cronqvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
114621
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L18V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
114624
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46B30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L26H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 14 jan
Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46M30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L49H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 14 jan
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46N30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L48H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 14 jan
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46S30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L27H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L28V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
CUVK44
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L34V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 29 apr
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
CUVK48
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L49V8
Typ Obl.
Period 30 apr - 3 jun

Hösten 2018

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
C46E50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L34H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 25 nov
Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
C46M50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L33H8
Typ Obl.
Period 31 okt - 20 jan