Huvudmeny

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

180 hp, heltid 100%

Blivande högskoleingenjör inom arbetsorganisation och ledarskap - välkommen!

Sara Lorén.Du har valt att utbilda dig till en spännande blandning av teknik och ledarskap - grattis!
Vi ser fram emot att under tre år ge dig en skjuts ut i yrkeslivet. Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Med hopp om att du skall trivas på vår högskola - vi ses!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIEO16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Introduktion till industriell ekonomi
A128TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Naturvetenskap
A133TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Tillverkningsmetoder
A137TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E94H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Arbetsmarknad
A141TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Arbetsorganisation
A142TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Arbetsorganisation
A142TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E95V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Lean Management
A174TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E98V8
Typ
Period 19 mar - 3 jun
Operationsanalys
41T16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar

Hösten 2018

Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Organisation och ledarskap
A143TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E57H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Styrning av försörjningskedjor
A190TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov