Huvudmeny

Industriell ekonomi - logistikingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Logistikingenjörsprogrammet!

Mats Nilhag.

Logistik är något som nästan alla företag arbetar med i liten eller större skala. Som logistiker kommer du att ha möjlighet att jobba nära både kunder och leverantörer.

Du kommer att gå en utbildning som öppnar vägen till yrken där det händer mycket varje arbetsdag. Du kommer att ha chans att arbeta globalt. 

Utbildningen skall ge dig en teoretisk och praktisk grund att stå på. Kurserna du läser är allt från grundläggande logistik via styrning av försörjningskedjor till att mot slutet av utbildningen specialisera dig ännu mer inom logistiken. Detta innebär dels en fördjupning inom distribution speciellt kopplat till den växande e-handeln och dels en kurs som kopplar samman forskning och tillämpning inom logistik samt belyser problematiken med förändringsarbete. Många av kurserna innehåller även arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv.

Mats Nilhag
Utbildningsansvarig

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Industriell ekonomi - logistikingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: TGIEL
Programtillfälleskod: TGIEL16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mats Nilhag

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Introduktion till industriell ekonomi
A128TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Naturvetenskap
A133TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Projektarbete inom logistik med projektteknik
41L04P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E94H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Lean Management
A174TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E98V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Mekaniska konstruktioner
41I30M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun

Hösten 2018

Logistiska teorier och deras tillämpning
41L03L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E37H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Styrning av försörjningskedjor
A190TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov