Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterutbildning i företagsekonomi (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Daniel Hjelmgren

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Affärsdesign
22AD1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M31H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M16H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M24H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M18H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M09H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Finansieringsteori
21FT1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M10H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
C1FM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I30H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Internationell redovisning
22IR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M15H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M21H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M13H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M17H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M19H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Performative Managementrevision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M23H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M25H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M08H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M22H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M32H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Skatterätt I
JSK01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M11H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Affärsjuridik II
JAF211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M45V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M08V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Risk Management
22RM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M51V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
22EX1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M50V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Supply Chain Management
22SM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M64V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar