Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterutbildning i företagsekonomi (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Daniel Hjelmgren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Affärsdesign
22AD1D (Kursplan)
Anm. kod M31H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod M16H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod M24H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod M18H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod M09H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Finansieringsteori
21FT1C (Kursplan)
Anm. kod M10H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod M14H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
C1FM1C (Kursplan)
Anm. kod I30H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod M15H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod M21H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod M13H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod M17H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod M19H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod M23H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod M25H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod M08H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod M22H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM2B (Kursplan)
Anm. kod M32H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod M11H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod M20H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Affärsjuridik II
JAF211 (Kursplan)
Anm. kod M45V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod M44V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod M08V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Risk Management
22RM1D (Kursplan)
Anm. kod M51V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
22EX1D (Kursplan)
Anm. kod M50V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Supply Chain Management
22SM1D (Kursplan)
Anm. kod M64V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar