Huvudmeny

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

60 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: SAMAR
Programtillfälleskod: SAMAR16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
 
Telefon:
Besöksadress:

Dokument

Utbildningsplan
Studiehandbok. Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, Magisterprogrammet i arbetsvetenskap, Ht-16.pdf
Välkomstbrev Magisterprogrammet i arbetsvetenskap.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv
B2OO01 (Kursplan)
Anm. kod A21H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov