Huvudmeny

Masterprogram i resursåtervinning

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens för din framtida karriär för att kunna analysera och lösa problem inom området resursåtervinning!

Anita Pettersson.

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö och att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknologi.

Vi fokuserar på återvinning och återanvändning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan minimera produktionsavfall och vikten av att återföra så mycket som möjligt av avfallet till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, energi och näringsämnen. Under dessa två år, kommer du att möta flera olika discipliner, såsom energiåtervinning och bioteknik. Du kommer att besöka olika branscher som arbetar med materialåtervinning och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!
Anita Pettersson
Utbildningsansvarig 

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogrammet i resuråtervinning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anita Pettersson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
 
Telefon:
Besöksadress:

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Biobränsle och biologisk behandling av avfall
42K21B (Kursplan)
Anm. kod R24H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
42RE05 (Kursplan)
Anm. kod R02H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Introduktion till polymera material
42RP05 (Kursplan)
Anm. kod R26H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Livscykelanalys
42K23L (Kursplan)
Anm. kod R01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Resursåtervinning
42RR05 (Kursplan)
Anm. kod R00H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Termisk energiåtervinning
42RT05 (Kursplan)
Anm. kod R25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan