Huvudmeny

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i Styrkning av textila värdekedjor (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: AMSTV
Programtillfälleskod: AMSTV16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Jonas Larsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Företagande och affärer i textil och modebranschen
A1BT1D (Kursplan)
Anm. kod M92H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Hantering av värdekedjor och hållbarhet i textil och mode
A2HV1D (Kursplan)
Anm. kod M56H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
A2HA1D (Kursplan)
Anm. kod M95H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
A1TM1A (Kursplan)
Anm. kod M89H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
A2MP1D (Kursplan)
Anm. kod M55H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
A2MV1D (Kursplan)
Anm. kod M98H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

Fashion retail marknadsföring och kommunikation
AE2FR1
Anm. kod M70V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Fältstudie i textilt management
52FS01 (Kursplan)
Anm. kod M31V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Projektledning och entreprenörskap
52PL01 (Kursplan)
Anm. kod M30V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar