Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulansvård (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Bremer
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev Prehospital akutsjukvård vid trauma_program samt fristående kurs.pdf
Välkomstbrev Vårdande bedömning ambulanssjukvård och AMB-utb.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Akutmedicin
62KA02 (Kursplan)
Anm. kod S01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
62KL01 (Kursplan)
Anm. kod S13H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01 (Kursplan)
Anm. kod S14H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Prehospital akutsjukvård vid trauma
B2MP01 (Kursplan)
Anm. kod S03H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
B2MV01 (Kursplan)
Anm. kod S02H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

Ambulanssjukvård
62MA03 (Kursplan)
Anm. kod S01V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
62MX03 (Kursplan)
Anm. kod S02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Välkomstbrev Ambulanssjukvård