Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev Anestesiutb. och fristående kursen Anestesiologi.pdf
Översikt för er som vill läsa Anestesiutb på halvfart som fristående kurser.pdf
Översikt Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård .pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Akutmedicin
62KA02 (Kursplan)
Anm. kod S04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Anestesiologi
B2NA01 (Kursplan)
Anm. kod S05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
62KL01 (Kursplan)
Anm. kod S13H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01 (Kursplan)
Anm. kod S14H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
B2NP11 (Kursplan)
Anm. kod S06H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX02 (Kursplan)
Anm. kod S04V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP23 (Kursplan)
Anm. kod S03V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun