Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev DSK-utbildningen helfart.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01 (Kursplan)
Anm. kod V04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01 (Kursplan)
Anm. kod V03H6
Typ Obl.
Period 17 okt - 15 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01 (Kursplan)
Anm. kod V01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 16 okt

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01 (Kursplan)
Anm. kod V03H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 5 feb
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2DÄ01 (Kursplan)
Anm. kod V06V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01 (Kursplan)
Anm. kod V03V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01 (Kursplan)
Anm. kod V02V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01 (Kursplan)
Anm. kod V01V7
Typ Obl.
Period 6 feb - 26 mar