Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

60 hp, deltid 50% – distans

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: VAVÄL
Programtillfälleskod: VAVÄL16h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Karin Josefsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2ÄF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V15H6
Typ Obl.
Period 17 okt - 15 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 16 okt

Våren 2017

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2ÄF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V15H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 5 feb
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01V7
Typ Obl.
Period 6 feb - 26 mar

Hösten 2017

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
B2ÄH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V11H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Människan med demens och multisjuklighet
B2ÄD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V10H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov

Våren 2018

Examensarbete med inriktning vård av äldre
B2ÄX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V07V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun