Huvudmeny

Tekniskt Basår

40 v, heltid 100%

Starten på något nytt - välkommen till basårsutbildning i Borås!

Bild på Anders Mattsson, utbildningsledareDu tänker dig en framtid med ett yrke inom teknik och naturvetenskap. Kurserna under basåret ger dig verktygen för att kunna välja det som intresserar dig allra mest. Lärarna du möter och studentkåren vill göra allt för att du ska trivas och lyckas bra med studierna.

Anders Mattsson

Utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Tekniskt basår (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: KBAST
Programtillfälleskod: KBAST16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Mattsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Fysik Bas 1
40S04A (Kursplan)
Anm. kod E46H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Kemi Bas 1
40S01A (Kursplan)
Anm. kod E13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematik Bas 1
40S02A (Kursplan)
Anm. kod E15H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematik Bas 2
40S05A (Kursplan)
Anm. kod E45H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Fysik Bas 1
40S04A (Kursplan)
Anm. kod E46H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 29 jan
Fysik Bas 2
40S07A (Kursplan)
Anm. kod E01V7
Typ Obl.
Period 13 feb - 4 jun
Kemi Bas 2
40S08A (Kursplan)
Anm. kod E04V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Matematik Bas 3
40S06A (Kursplan)
Anm. kod E02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Matematik Bas 4
40S03A (Kursplan)
Anm. kod E03V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun