Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands, under termin 5 (höstterminen 2019). Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Samtidigt erhåller man ett Erasmusstipendium på drygt 450 euro/månad. Vid intresse, kontakta internationell koordinator Karl-Fredrik Ahlmark (karl-fredrik.ahlmark@hb.se, tfn: 033-435 4397).

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjigheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt. Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter:

Amanda Glimstedt, amanda.glimstedt@hb.se 033-4354492
Katarina Michnik, katarina.michnik@hb.se 033-4354082

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 3 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08H7
Typ Obl.
Period 4 dec - 14 jan

Våren 2018

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B77V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B01V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 15 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 26 apr
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B21V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B74V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Vetenskaplig publicering
C3BVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08V8
Typ Obl.
Period 16 feb - 21 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61V8
Typ Obl.
Period 16 feb - 21 mar

Hösten 2018

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B67H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B65H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35H8
Typ Obl.
Period 6 nov - 5 dec
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 okt
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B63H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24H8
Typ Obl.
Period 5 okt - 5 nov