Huvudmeny

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

180 hp, heltid 100%

Välkommen till butikschefsutbildningen med inriktning textil och mode!

Som ny student är du varmt välkommen till en utbildning vid Textilhögskolan som ger grunderna för att utveckla framtidens handel inom den textila branschen. Utbildningen fokuserar på textil och mode, utveckling av både butiksbaserad och elektronisk handel samt ledarskap. Utbildningen kommer också utvecklat din förmåga att starta, driva och rapportera projekt.

Under de två första veckorna av höstterminen genomförs introduktionsaktiviteter för att du ska kunna lära känna dina klasskamrater, Textilhögskolan och Borås som stad. Ta chansen att delta i introduktionsaktiviteterna så kommer du snabbt in i studentlivet. Tid och plats för de introduktionsaktiviteterna och de lektioner/föreläsningar du har hittar du genom länken till schemat som finns längre ned på denna sida. Eftersom schemat förändras då och då är det bra att kontrollera schemat regelbundet.

/Lars Hedegård, programansvarig

Tisdagen den 29 augusti

08:45 Välkomsttal i sal Vestindien B+C
09:00-09:30 Samling på Textilmuseet för fotografering
09:30 Information i sal Vestindien C
13:00 Studierektor informerar (Svenska, Vestindien B+C)

Onsdagen 30/8

10:00 Samling Vestindien - Workshop
Pågår hela dagen och kvällen

Torsdag 1/9 - och därefter

Ordinarie schema - se KronoX

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Butikchefsutbildningen (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: TGMBU
Programtillfälleskod: TGMBU17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Lars Hedegård

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M66H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M68H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och organisation i textil detaljhandel
51LK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M69H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M03H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Marknadsföring
51MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M70V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M24V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M73V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Väveriteknik
TVT10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M71V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2018

Färgning och beredning
AT1FB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M95H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Inköp och miljö
51MI01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M47H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Juridik för butikschefer
51JB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M48H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Konfektionsteknik med textil produktanalys
51PA20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M50H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan