Huvudmeny

Event Management

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: SGEMA
Programtillfälleskod: SGEMA17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Programansvarig Anders Hultén
Programadministratör Monica Gotfredsen

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Entreprenörskap och försäljning
21EF1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004024
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov