Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp, heltid 100%

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6! Du har nu åtta spännande, utmanande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till höger under snabblänkar.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också mycket större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Andra terminen startar i januari och då påbörjar du ämnesstudier i matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp (T2-T8) som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare.

I vår lärplattform PingPong kan du söka efter Min programportal som ger dig en visuell översikt över hela programmet. Länkar till kommande kurser kommer att tillkomma i översikten.

All övrig information kommer vid kursstart (29 augusti, 09:00 i M204). Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 
Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4617h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L04H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
C46M20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L19V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
C46S20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L38V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun

Hösten 2018

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46B30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L16H8
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46M30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L17H8
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46N31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L18H8
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
C46S30
Anm. kod L19H8
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan