Huvudmeny

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterprogrammet i textil och modedesign!

Det kommer att bli två år av designarbete, i början kommer du att ta fram ett design program, som du kommer att utveckla och förfina under åren. Det kommer bli mycket läsning, skrivning och reflektion, och vi kommer ha återkommande diskussioner där teori och praktik kommer förenas till en sak - ditt design arbete. Välkommen till masterutbildningen!

Viktiga datum

22-24 augusti

Färgeri-, berednings- och tryckteknik - introduktions kurs, 1.5 hp

28 augusti:

Introduktion arrangeras av Studentkåren

29 augusti

08:30 Välkomsttal / Engelska, Vestindien B+C
08:45 Information i T474
12:30-12:45 Samling på Textilmuseet för fotografering.
13.00 Studierektor informerar (Svenska, Vestindien B+C)
14.00 Studierektor informerar, (Engelska Vestindien A)

Onsdagen 30/8

Samling Vestindien kl. 10.00 - Workshop
Pågår hela dagen och kvällen

Torsdag 1/9 - och därefter

Ordinarie schema - se Kronox

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign.

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: KMAMT
Programtillfälleskod: KMAMT17hTEXT
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hanna Landin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Designprojekt - ansökningsprojekt
52DP02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D16H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 1 okt
Estetisk teori - Designmetodik
52ED30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D18H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 5 nov
Estetisk teori - Designseminarier I
52ED40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 14 jan
Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
52TT30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D26H7
Typ Valbar.
Period 11 dec - 14 jan
Fördjupning textil teknik
52TP10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Fördjupning textil teknik
52TP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24H7
Typ Valbar.
Period 11 dec - 14 jan
Trikåteknik, avancerad nivå
52TT20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 10 dec
Väveriteknik, avancerad nivå
AX2VT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 10 dec

Våren 2018

Designprojekt - fördjupningsprojekt
DDF013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25V8
Typ Obl.
Period 26 feb - 3 jun
Estetisk teori - Designseminarier I
52ED40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19H7
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
52TT30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D26H7
Typ Valbar.
Period 15 jan - 21 jan
Fördjupning textil teknik
52TP10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25H7
Typ Valbar.
Period 15 jan - 21 jan
Fördjupning textil teknik
52TP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24H7
Typ Valbar.
Period 15 jan - 21 jan
Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå
52KU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D26V8
Typ Obl.
Period 22 jan - 25 feb

Hösten 2018

Designprojekt - examensarbete
AX2EX1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Designprojekt - utvecklingsprojekt
AX2DP2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D10H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Estetisk teori - Designseminarier II
AX2DS2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D11H8
Typ Obl.
Period 8 okt - 20 jan

Våren 2019

Designprojekt - examensarbete
AX2EX1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12H8
Typ Obl.
Period 21 jan - 5 maj
Estetisk teori - Designseminarier II
AX2DS2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D11H8
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun