Huvudmeny

Masterprogram i resursåtervinning

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anita Pettersson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
 
Telefon:
Besöksadress:

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.