Huvudmeny

Masterprogram i management av digital handel

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: SADBM
Programtillfälleskod: SADBM17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Programansvarig Daniel Hjelmgren
Programadministratör Ingela Hellsten

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M31H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap - dess handlingar och koncept
A2LS1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M43H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Metodologi och vetenskapsteori i företagsekonomisk forskning
A2MF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
A2RF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0003903
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan