Huvudmeny

Masterprogram i management av digital handel

120 hp, heltid 100%

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för masterutbildningen (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: SADBM
Programtillfälleskod: SADBM17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Daniel Hjelmgren
Programadministratör Ingela Hellsten

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M31H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap - dess handlingar och koncept
A2LS1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M43H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Metodologi och vetenskapsteori i företagsekonomisk forskning
A2MF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
A2RF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M33H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Affärsdesign och entreprenörskap
A1AE1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M48V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Företagsekonomiska teorier och dess praktik
A1ET1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M49V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Informationsutvinning för modern handel
C2IH1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M55V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar

Hösten 2018

e-Business och den digitala marknadsplatsen
A2EB1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M67H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Organisations- och kvalitetsstyrning
A2OK1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M66H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Supply Chain Management
A2SC1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M61H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Varumärken och kommunikation - kulturella perspektiv på handelns digitalisering och hållbarhet
A2VK1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M62H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan