Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, distans (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev DSK helfart HT17.pdf
Översikt DSK-programmet HELFART.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 16 okt - 14 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 15 okt

Våren 2018

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 15 jan - 4 feb
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2DÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V50V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
62KL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V8
Typ Valbar.
Period 26 mar - 3 jun
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V8
Typ Valbar.
Period 26 mar - 3 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01V8
Typ Obl.
Period 5 feb - 25 mar

Hösten 2018

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V09H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov