Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 16 okt - 14 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Anm. kod V01H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 15 okt

Våren 2018

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 15 jan - 4 feb