Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, deltid 50%

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE17h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Isabell Fridh
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.