Huvudmeny

Systemvetarutbildning

180 hp, heltid 100%

Välkommen


Stort grattis till dig som har valt Systemvetarutbildningen vid Högskolan i Borås och Sektionen för informationsteknologi!

Fokus i Systemvetarutbildningen ligger på att utbilda studenter till duktiga systemutvecklare. Det innebär bl a att kunna analysera företags behov av IT-stöd, planera och designa utformningen av en IT-lösning och att kunna bygga denna. IT-lösningarna skall både förbättra och skapa nya möjligheter för företag och deras användare. I utbildningen arbetar vi med moderna arbetssätt, metoder och utvecklingsverktyg för att utveckla IT-lösningar. Det första året ges grunder i programmering, design och systemering, som sedan byggs på under andra året. Under tredje året genomförs ett större projekt i kursen Systemutvecklingsprojekt. Du avslutar utbildningen med en uppsats för en kandidatexamen inom informatik.

Utbildningen innehåller kurser inom bl a systemutveckling, systemering, programmering, design, affärssystem, test, e-Business, arkitektur och projektledning. Genom hela utbildningen varvas teoretisk och praktiska inslag i form av föreläsningar, handledning, seminarier, gästföreläsare, laborationer, projekt, mm.

Välkommen till en spännande utbildning. Vi ses i början av september!

Carina Hallqvist och Patrik Hedberg
Programansvariga

Utbildningsstart

Terminen startar den 28 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för systemvetarutbildningen (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Hallqvist
Programadministratör Petri Granroth

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Informationsdesign
NID021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I10H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
21IP1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I09H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I08H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I02H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I03V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Interaktionsdesign
21ID2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I32V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
C1IV1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I24V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Systemutvecklare - roller, miljö och praktik
21SD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I07V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar

Hösten 2018

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I22H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I06H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Test av IT-system
21TI1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I12H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Webbdesign
NWD011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I11H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov