Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2010
Programkod: BBID1
Programtillfälleskod: BBID110v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
kursrapport_DV10_kandidatuppsatskurs_H13.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Kandidatuppsats, distans
31DUS1 (Kursplan)
Anm. kod B11H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 17 jan