Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2010
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: AINMA10v2
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig BAB
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.