Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2012
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID12v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport BIBDV12 31BVC1 HT14.pdf
Kursrapport BIBDV12 31DVT2 VT15
Kursrapport BIBDV13 BIBDV12 SSLISHT14 Fildelning och Internetpolitik HT14.pdf
Kursrapport_DV12_BOA_H13.pdf
kursrapport_DV12_InfkompLärande_H14.pdf
Kursrapport_DV12_KO1_V13.pdf
Programrapport_BIB12_DV12.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bibliotek och användare, distans
ÖBBAD2 (Kursplan)
Anm. kod B21H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 17 jan

Våren 2014

Kunskapsorganisation 2: XML och bibliografisk kontroll, distans
ÖBK2D2 (Kursplan)
Anm. kod B38V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder, distans
31DVT1 (Kursplan)
Anm. kod B27V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1 (Kursplan)
Anm. kod B24H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan
Fildelning och Internetpolitik, distans
31DFI1 (Kursplan)
Anm. kod B29H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan
Informationskompetens och lärande, distans
31DIP1 (Kursplan)
Anm. kod B32H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 5 nov
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1 (Kursplan)
Anm. kod B40H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 5 nov
Vetenskaplig publicering, distans
31DVP1 (Kursplan)
Anm. kod B55H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan

Våren 2015

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
31DBF1 (Kursplan)
Anm. kod B09V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
31DVT2 (Kursplan)
Anm. kod B24V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun

Hösten 2015

Kandidatuppsats, distans
31DUS1 (Kursplan)
Anm. kod B32H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan