Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2012
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR12v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E31V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E55H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK30 (Kursplan)
Anm. kod E29V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E52H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK51 (Kursplan)
Anm. kod E26V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5 (Kursplan)
Anm. kod E67V4
Typ Valbar.
Period 9 jun - 31 aug
Utbytesstudier: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK5I (Kursplan)
Anm. kod E68V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK60 (Kursplan)
Anm. kod E22H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod E36V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Vetenskapliga perspektiv
11FK70 (Kursplan)
Anm. kod E34V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar