Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2012
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR12v1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt


Programansvarig Camilla Carlsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E56H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK51
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69V4
Typ Valbar.
Period 9 jun - 31 aug
Utbytesstudier: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK5I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E70V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E37V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv
11FK70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35V5
Typ
Period 19 jan - 29 mar