Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2013
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR13v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E31V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E56H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31 (Kursplan)
Anm. kod E15V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E18H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E78V5
Typ Obl.
Period 4 maj - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52 (Kursplan)
Anm. kod E51V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 18

Hösten 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E78V5
Typ Obl.
Period 31 aug - 13 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II; Vetenskapliga perspektiv
C1FK65 (Kursplan)
Anm. kod E93H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod C01V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Ledarskap och konflikthantering
C1FK70 (Kursplan)
Anm. kod C127V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5 (Kursplan)
Anm. kod F06H6
Typ Valbar.
Period 22 aug - 14 jan