Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2014
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR14v1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E02V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E42H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31 (Kursplan)
Anm. kod E13V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E09H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod C09V6
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52 (Kursplan)
Anm. kod C08V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 1 maj

Hösten 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod C09V6
Typ Obl.
Period 29 aug - 11 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II; Vetenskapliga perspektiv
C1FK65 (Kursplan)
Anm. kod F19H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 15 jan

Våren 2017

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod F15V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Ledarskap och konflikthantering
C1FK70 (Kursplan)
Anm. kod F13V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar