Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans!

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till Bibliotekshögskolan!

Amanda Glimstedt och Katarina Michnik, programansvariga

Programinformation

Starttermin: VT 2016
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID16v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BIBDV16 31DBI1 HT16.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DBS1 VT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DIA2 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DIN1 V16.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DLL1 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 C3DSB1 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 C3DSD1 HT17.pdf
Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans VT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C97V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
31DBS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 4 jun

Hösten 2017

Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B73H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Det samtida barnbiblioteket, distans
C3DSB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 14 jan
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 14 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 14 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B26H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 14 jan

Våren 2018

Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 21 mar
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
C3DKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun

Hösten 2018

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B39H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 5 nov