Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkomstbrev

Två träffar kommer att genomföras under våren 2017 vid följande datum: 20-21 februari samt 24-25 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: VT 2017
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID17v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B81H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B21H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 14 jan

Våren 2018

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun