Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkomstbrev

Två träffar kommer att genomföras under våren 2017 vid följande datum: 20-21 februari samt 24-25 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: VT 2017
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID17v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1 (Kursplan)
Anm. kod B18V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun