Huvudmeny

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: VT 2017
Programkod: SASIC
Programtillfälleskod: SASIC17v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Maria Lindh
Programansvarig Karen Nowé Hedvall
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Innehållsstrategier
C3CIS1 (Kursplan)
Anm. kod B36V7
Typ Obl.
Period 27 apr - 4 jun
Introduktion till Information Management
C3CIN1 (Kursplan)
Anm. kod B33V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Kommunikation i organisationer
C3CKM1 (Kursplan)
Anm. kod B34V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Kunskap i organisationer
C3CKU1 (Kursplan)
Anm. kod B35V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr