Huvudmeny

Diskriminering och kränkande särbehandling

Det är grundläggande att förebygga så att diskriminering och trakasserier inte uppstår. Detta sker bäst genom ett aktivt arbetsmiljöarbete inom högskolan och dess organisatoriska delar.

Både studenter och anställda ska bemötas på ett korrekt och respektfullt sätt. Alla som studerar och arbetar vid Högskolan i Borås ska ha kännedom om de lagar som kräver förebyggande och aktiva åtgärder mot diskriminering.

Högskolan i Borås rekommenderar att ärenden i möjligaste mån utreds och handläggs där missförhållandet har uppstått. Huvudsyftet är att få det kränkande beteendet att snarast upphöra. Om du som student upplever dig ha blivit utsatt för trakasserier bör du i första hand vända dig till någon person inom högskolan som du känner förtroende för, exempelvis Studentkåren i Borås (extern länk), Studentombudsmannen eller Studenthälsan.

Rutiner vid kränkande särbehandling av studenter och sökande vid Högskolan i Borås (pdf)

Diskrimineringslagen (extern länk)
Föreskriften kränkande särbehandling (pdf)