Huvudmeny

Avtal och bestämmelser för brukande av lånekort

 

Lånekort

Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för alla lån som är registrerade

på ditt lånekort. Bricka/ID och PIN-kod behövs för att kunna låna böcker. Förlorat lånekort/bricka skall anmälas till biblioteket/studentcentrum. Ny bricka kostar 100 kr.

Lånetider

Kursböcker har en lånetid på 14 dagar med möjlighet till omlån.

Övrig litteratur har en öppen lånetid på 14-90 dagar, inga omlån.

Vid kö förkortas lånetiden och du meddelas om tid för återlämning via skolans e-post.

Påminnelser och krav skickas enbart via e-post och du ansvarar för att biblioteket har din korrekta e-postadress.

Lämna tillbaka böcker

Du återlämnar böcker i maskinen utanför bibliotekets entré. OBS! Du måste kontrollera på kvittot att alla böcker registrerats som återlämnade.

Krav och ersättning

Om du tappar bort, skadar eller inte återlämnar bibliotekets böcker i tid blir du ersättningsskyldig. För försenade böcker utgår faktura på ersättningskostnad inklusive administrativ avgift på 250 kronor.

Mina Lån

På bibliotekets webbplats kan du låna om, reservera böcker och kontrollera dina lån. www.hb.se/biblioteket

Ordningsregler

Biblioteket är en arbetsplats för många. Hjälp till att upprätthålla en god arbetsmiljö, var rädd om utrustning och lokaler och visa personal och medstudenter hänsyn.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda (Notera att det är en ny lag!)

personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter görs med stöd av Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Med reservation för ändringar.