Huvudmeny

Avtal och bestämmelser för brukande av lånekort

Detta är en sammanfattning av bibliotekets låneregler. För fullständiga låneregler hänvisas till biblioteket webbsida.

Lånekort

Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för alla lån som är registrerade på ditt lånekort. Lånekortet/chipet och PIN-kod behövs för att kunna låna böcker. Förlorat lånekort/chip skall anmälas till biblioteket/studentcentrum. Nytt chip kostar 100 kr.

Lånetider

Kursböcker har en lånetid på 7 dagar med möjlighet till omlån.

Övrig litteratur har en lånetid på 21 dagar med möjlighet till omlån.

När lånetiden närmar sig sitt slut görs ett automatiskt omlån av din bok, såvida ingen annan reserverat boken. Om ett automatiskt omlån inte går att genomföra meddelas du om detta via e-post.

Påminnelser och krav skickas enbart via e-post och du ansvarar för att biblioteket har din korrekta e-postadress.

Lämna tillbaka böcker

Du återlämnar böcker i maskinen utanför bibliotekets entré. OBS! Glöm inte kontrollera på kvittot att alla böcker registrerats som återlämnade.

Krav och ersättning

Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket. Varje låntagare är dock skyldig att själv hålla reda på lånetiden för lånat material. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser.

Om du tappar bort, skadar eller inte återlämnar bibliotekets böcker i tid blir du ersättningsskyldig.

Förseningsavgifter för samtliga böcker är 10 kronor per dag och bok.

14-30 dagar efter att materialets återlämningstid passerats skickas en faktura ut med ett i förväg fastställt belopp.

Mitt bibliotek

På bibliotekets webbplats kan du logga in på Mitt bibliotek för att låna om, reservera böcker och kontrollera dina lån.

Ordningsregler

Biblioteket är en arbetsplats för många. Hjälp till att upprätthålla en god arbetsmiljö, var rädd om utrustning och lokaler och visa personal och medstudenter hänsyn.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter görs med stöd av Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Med reservation för ändringar.