Huvudmeny

Avtal och bestämmelser för brukande av passerkort

Genom att godkänna detta avtal förbinder jag mig att förvara passerkort/chip med tillhörande kod så att obehörig inte får tillträde till de lokaler till vilket kortet går. Det innebär att passerkortet/chippet:

  • Inte får lånas ut till obehörig
  • Inte får kopieras
  • Inte får förvaras tillsammans med pinkod
  • Vid studiernas/tjänstgöringens upphörande omedelbart lämnas tillbaka
  • Skall tillsammans med legitimation kunna uppvisas vid begäran av väktare eller annan behörig person

Förlust av passerkort skall omedelbart anmälas till campusservice@hb.se

Vid förlorat kort eller chip tas en avgift ut på 100 kr vid erhållande av nytt

Missbruk kan medföra att kortet spärras samt att disciplinära och/eller rättsliga åtgärder vidtas.

Allt användande av passerkortet loggas i passerkontrollsystemet.