Huvudmeny

Studentinflytande

Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet för studenterna att påverka sina utbildningar och sin studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studentens situation är lagstadgad.

Att på detta sätt engagera sig är inte bara viktigt för studenterna utan ger även stora mervärden för den enskilde studenten. Det är en bra merit, en möjlighet att bygga nätverk och att lära sig mer om den situation man befinner sig i.

Här följer en lista på de beslutande och beredande organ som finns vid högskolan. Det är studentkåren vid högskolan som har att utse vilka som ska representera dem.

Centrala organ med studentrepresentanter

Nämnder kommittéer och utskott

Råd

Centrala organ utan studentrepresentanter

Akademierna

  • Akademichefens ledningsråd (2 studentrepresentanter)
  • Akademiråd (3 studentrepresentanter)
  • Programråd (3 studentrepresentanter)

Vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT finns följande programråd:

  • Programrådet för lärarutbildningar och utbildningar inom pedagogiskt arbete.
  • Programrådet för förskollärarutbildningar.
  • Programrådet för utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Programrådet för utbildningar inom IT.