Huvudmeny
Studenter umgås i Studentcentrum

Internationalisering på hemmaplan

Internationalisering på hemmaplan följer idén att möjliggöra interkulturella möten för alla studenter och medarbetare vid högskolan och därmed skapa kompetenser för att agera i en internationell och föränderlig miljö.

Erasmus Student Network Borås

Ta gärna kontakt med Erasmus Student Network (ESN) på Högskolan i Borås efter din hemkomst. ESN är en grupp studenter som anordnar sociala aktiviteter för internationella och svenska studenter för att de ska trivas under sin studietid i Borås och för att främja det interkulturella utbytet. Mer information hittar du på deras Facebooksida: facebook.com/ESNBoras

Bli fadder

Vid varje terminsstart anordnar Studentkåren i Borås en introduktion för alla nya studenter, både svenska och internationella. Kontakta gärna studentkåren för att bli fadder under introduktionen. Detta är ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper och en möjlighet att fortsätta träffa vänner från världens alla hörn.

Bli mentor för en internationell student!

Är du intresserad av att träffa människor från andra länder, lära känna en ny kultur eller lära dig ett nytt språk? Vill du förbereda dig för en utlandsvistelse och upprätthålla språkkunskaper efter ditt utbyte? Eller vill du helt enkelt hjälpa våra internationella studenter att hitta sin plats på Högskolan i Borås?

Anmäl dig här som mentor eller få mer information genom att maila till internationalstudent@hb.se. Berätta gärna om du är särskilt intresserad av ett specifikt land eller kultur – det underlättar vår matchning!